Rehberlik

Ana sayfa > Kurumsal > Rehberlik


      Voq Kids Anaokulu Rehberliğe Dair Amaçlar:

 • Okula ve çevreye uyum, ilkokula hazırlık
 • Eğitim ortamına ve öğrenmeye karşı olumlu tutum & anlayış geliştirmeleri
 • Kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri
 • Aile ile topluma ilişkin farkındalık ve duyarlılık kazanımları
 • Sağlıklı ve güvenli yaşam için bilgi & beceri geliştirmeleridir.

    Rehberlik Vizyonumuz

    Okul öncesi dönemde tüm gelişim alanlarında beklenen düzeye erişmiş her çocuk;

 • Araştırmaktan-keşfetmekten hoşlanan
 • Duygu-düşüncelerini ifade edebilen
 • Aile ve arkadaşlık ilişkilerine önem veren
 • Paylaşmayı bilen 
 • Doğayı ve çevreyi koruyan 
 • Mutlu ve üretken 

.

     olabilmelidir.


    Okul öncesi eğitim, çocuğun gelişiminin oldukça hızlı olduğu bir dönemdir. Bu dönemde verilen eğitim daha sonraki dönemler için çocukta hazır bulunuşluk oluşturacağından sunulan eğitim ortamının niteliği özel bir öneme sahiptir. Okul öncesi dönemde çocukların kendini kabul, özgüvenini geliştirme, ben kavramını oluşturma, hayal ve isteklerini açığa vurma vb. gereksinimlere yönelik etkinliklerin yapılmasını gerektirir. Bu paralelde gelişimin sürekliliği, verilecek rehberlik hizmetini de Voq Kids Anaokulu'nda sürekli kılar.