İngilizce Eğitimi

Ana sayfa > İngilizce Eğitimi


''İnsan hayatında sihirli zaman olarak adlandırılan dönem ''Okul Öncesi'' dönemdir.''...

Bununla beraber öğretimde her öğrencinin aynı konuyu kavrama süresinin farklı olduğu bilinen bir gerçektir. Tıpkı aynı gün doğmuş iki farklı çocuğun dişlerinin çıktığı zaman diliminin farklı olduğu gibi.

Eğitimde de gelişim aşamalarını tamamladıktan sonra yeterli sürede verilen bilgilerin öğrenilebileceği gerçeği yer almaktadır.

Çocukların İngilizce temel iletişim kurmalarını sağlayacak olan kelime ve kalıplardan oluşan konular; hazırlanan materyaller ve hikayeler, oyunlar gibi etkinliklerle anlatılarak, İngilizce'yi ''yabancı dil'' olarak öğretmekten ve algılatmaktan çıkarıp, ''ikinci dil eğitimi'' anlayışı ile aktarmak; süreci kolaylaştıracağı için bu yöntem aracılığı ile kurumumuzda dil eğitimi verilir.

Voq Kids Anaokulu’nda hazırlanan yoğun programımızla ‘‘Günlük’’ İngilizce ders saatlerinde çocukların daha fazla dil girdisi ile hedef olan dile fazlaca maruz bırakılarak dili, en doğal ve doğru biçimde maksimum kelime sayısıyla öğrenmesi amaçlanmaktadır.