Hakkımızda

Ana sayfa > Kurumsal > Hakkımızda

Voq Kids Eğitim Kurumları; eğitimde de toplam kalitenin ortaya çıkarılmasına öncülük eden, eğitimin ‘’Alfa Kuşağa’’ göre reformize edilmesi gerektiğine inanan, Okul Öncesi Eğitimi çocuğun geleceği için temel basamak olarak gören, bilgi ile yoğurulmuş toplumsal sorumluluğun bilincinde geleceğin liderlerini: ’’ Alfa Liderleri'' yetiştirmek için kurulmuştur.

Her şey bir ihtiyaçtan doğdu...

Her anne gibi biz de kendi çocuklarımız için en iyi olanı aradık. Görüşmelerimiz sonucunda edindiğimiz bilgilerin çok eksik kaldığını ve çocuklarımızın daha iyisine ihtiyacı olduğunu hissettik. "Çocuğumu hangi anaokuluna vermeliyim?" sorusunu defalarca sorduk ve duyduk. Cevap hiçbir zaman istediğimiz gibi olmadı.


Çocuğun günlük ihtiyaçlarının karşılandığı, güvenlik önlemlerinin alındığı, severek gittiği ve mutlu olarak eve döndüğü, onların kuşaklarına göre alt yapısı hazırlanmış eğitim modeli ile geleceğe hazırlandığı, onaylandığı, lider özellikleri ile kendini geliştirdiği ve gerçekleştirdiği bir sistem gerekiyordu. Hepsinin bir arada olduğu bir ortam gerçekten de yoktu.

Ne yapacağımızdan çok nasıl yapacağımıza odaklandık. Bu bir sorundu ve çözülmesi gerekiyordu. Yaklaşık 2 yıllık araştırmalarımız sonucunda kendi anaokulumuzu yapma fikri oluştu. Süreci doğru planladık. Eğitimde kalitenin her aşamada olması gerektiğini savunduk. Çalıştık, çabaladık ve sonunda Voq Kids Anaokulu'nun temellerini attık.

Okul Öncesi Eğitimde Dinamik Yaklaşım

''Eğitim oIgusunun en şaşıIacak yanı, yararsız biIgiIerden oIuşturduğu biIgisizIik dağının yüksekIiğidir.''

Henry Adams

Eğitim yaklaşımlarını incelerken dikkat çekici olan, içerikle uygulamanın çok farklı olmasıydı. Her yaklaşımın kendi içinde özel yanları bulunmasına rağmen, hepsini kapsayan metodolojik bir yapı görmek neredeyse imkansız gibi görünüyordu. Bir şeyler yapmalıydık ve eğitim sisteminin en iyi olabilmesi için bir araştırma konumuz vardı. Akademik düzeyde yapılan araştırmalarda karşımıza çıkan, çocuğun yetenekleri doğrultusunda eğitimin planlanması konusuydu. Ve en sonunda eğitimin dinamik bir süreç olduğu ve bu sürecin çocuğun ihtiyaçları ve yetenekleri nezdinde hazırlanması gerektiği sonucuna ulaştık. Okul Öncesi Eğitim’de çocuğun merkeze alınması ve yetenekleri doğrultusunda çocuğun gelişiminin desteklenmesi, eğitim felsefemizi oluşturdu.

Artık yarı yapılandırılmış bir eğitim modelimiz oldu. Yani ‘’Dinamik Eğitim Yaklaşımı’’…

Tasarım Süreçlerimiz

Anaokulu açmak doğru bir fikirdi. Şimdi işin doğru yapılma zamanı. Eğitim alt yapımızın oluşturulması ciddi bir zamanımızı aldı. Eğitim programımız hazırlandı. Şimdi anaokulu tasarımının, vermiş olduğumuz eğitimle yüksek standartlara ulaşmasını sağlamalıydık ve tüm alanları etkin kullanarak eğitim için ihtiyacımız olabilecek her detayı yerleşim planı içinde uyguladık. İç mekanlarda renk kombinasyonlarımız ve eğitim ortamlarımız çocukların dikkatini dağıtmayacak şekilde hazırlandı. Dış mekanlarda ise onlar için hazırlanmış bahçemizle, dört mevsim doğanın içinde kalarak doya doya her anın keyfini sürecekleri ortam planlandı. Ayrıca iç ve dış mekanlarda odak süresinin artırılması için uygulamalar yaptık. Tasarımlarımızı oluşturduk ve inşaa sürecine başladık.

Voq Kids Anaokulumuz tıpkı bir çocuğun ilk öğretime hazırlandığı gibi hazırlandı. Toplam Kalite unsurları içeride kendine yer buldu. En iyi tercihin, en iyi eğitimi beraberinde getireceğine olan inancımızla birlikte ''Voq Kids'' doğmuş oldu.

Yönetilen Değil Yöneten Liderler

Voq Kids Kayseri Anaokulumuzda geleceğin liderlerini ‘’Dünya İnsanı’’ niteliklerini taşıyan birer birey olarak yetiştirme amacını güdüyoruz. Bu nedenle onlara ''Alfa Liderler'' diyoruz. Bizim için her çocuk bir ''Alfa Lider''dir. Mezun olduklarında, eğitim ortamlarında ve evrensel liderlik özellikleriyle özel yaşamlarında tüm donanımlarıyla net bir şekilde güçlü yönlerini ortaya koyacaklardır.

Çocuklarımızın hem Alfa kuşağında olmaları hem de onlara kazandıracağımız güçlü özelliklerle ''Alfa Lider'' donanımına sahip birer birey olmaları için destekleyeceğimiz eğitim kültürümüzde sloganımız da ‘’Alfa Liderler’’ oldu.

Nasıl Alfa Lider Olacaklar?

Voq Kids Anaokulu Eğitimimiz içinde yer alan 10 temel liderlik özelliği

 • Yüksek Empati Yeteneğinin Gelişmiş
 • Dürüst ve Adil
 • Yeniliğe ve Gelişime Açık
 • Takım Arkadaşlığı ve Sorun Çözme Odaklı Bakış Açısına Sahip Olan
 • Entelektüel Bakış Açısı Edinmiş
 • İlham Veren
 • Felsefi Düşünce Gücüne Sahip Olan
 • Ana Dili ve Yabancı Dil Eğitimi Konusunda Kendini Geliştirmiş, İfade Yeteneği Güçlü
 • Zaman Yönetimini İçselleştirmiş
 • Teorik Bilgiler ile Birlikte Sosyal Alanlarla Kendini Geliştirmiş
 • Farkı farklı olanlar yaratır, farkındalığı yüksek olanlar anlar…