Alfa Liderlerin Kültürü

Ana sayfa > Alfa Liderlerin Kültürü

Bireyi Alfa Lider Yapan...

Voq Kids ‘’ALFA LİDER’’ Toplumsal Kazanımlar ;

 • Kendini ve yaşadığı toplumu tanıyan
 • Genel ahlak kurallarına uygun davranan
 • Sağduyulu ve Yardımsever
 • Empati kurabilen
 • Sorumluluk bilinci yerleşmiş
 • Doğa ve hayvan sevgi-saygısı olan
 • Grup içinde doğru iletişimi öğrenmiş
 • Çevresinde olup bitenlere karşı meraklı ve gözlemci
 • Müzakere etmeyi öğrenmiş
 • Barışçı yaklaşım sergileyen
Voq Kids ’’ALFA LİDER’’ Kişisel Kazanımlar ;

 • Zaman yönetimine sahip
 • Saygılı
 • Erdemli ve Nezaketli
 • Farkındalığı yüksek
 • Otokontrollü
 • Öz saygısı olan
 • Öz güveni yüksek
 • Kendini motive edebilen
 • Öz bakım becerisini kalıcı olarak edinmiş, ebeveynlerinden bağımsız kendini yöneten
 • Temel yaşam becerilerini içselleştirmiş
 • Ailesinin rehber olması gerektiğini kabullenmiş
 • Hedef koymayı öğrenmiş ve pes etmeyen
 • Duygu ve mantığını dengelemeyi öğrenen
 • Sağlıklı beslenme ile vücut sağlığını korumayı öğrenmiş
 • Yemek yeme adabını öğrenmiş
 • Asaletli ve zarafeti taşıyan
 • Hobiler edinmiş
 • Hayal dünyası gelişmiş


Voq Kids ’’ALFA LİDER’’ Akademik Kazanımlar ;

 • Teknolojiyi bilen ve doğru kullanan
 • Yabancı dil bilgisi ve becerisi rekabetçi seviyede olan
 • Matematiksel düşünmeye ve işlemlere yatkın
 • Türkçe’yi maksimum kelime dağarcığı ile etkin ve güzel kullanma becerisi edinmiş
 • Yerküre hakkında bilgi sahibi
 • Kitap okumanın kendine katacağı değeri anlamış
 • Araştırma becerisini elde etmiş
 • Tarihini bilen ve geleceğe yüzünü dönmüş
 • Diksiyon eğitimi almış
 • Kendini iyi ifade etmeyi bilen
 • Sokak argosundan uzak
 • Beden dilini etkin kullanabilen
 • Felsefi bakış açısına ve sorgulayan akla sahip
 • Yaratıcı olma becerisi edinmiş
 • Konuşma ve dinleme kurallarını öğrenmiş


Voq Kids ’’ALFA LİDER’’ Kültürel ve Sanatsal Kazanımlar ;

 • Dünya kaşiflerini tanıyan
 • En değerli ve bilinen bilim insanlarını tanımış
 • İnsanlığa değer katan mucitleri bilen
 • Dünya ve ülke coğrafyasına dair farklı kültürleri tanıyan, Dünya’da ve ülkemizde bilinen şair, yazar, ressam, müzisyen, aktivist, düşünce insanlarını bilen
 • Tarihte iz bırakmış liderler hakkında bilgi sahibi olan
 • Sporun ve sanatın temel yapısı hakkında fikri olan

Bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.