Ana sayfa > Eğitim > Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama
Yaratıcı Drama

Bir grubu oluşturan üyelerin yaşam deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, rol yapma ve doğaçlama gibi tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır.

Çocuklarımıza tam olarak bu noktada kazandırmak istediğimiz yaratıcılık, eleştirel düşünme, sanat anlayışı ve ruhu, iletişim becerisi özelliklerini yaratıcı drama, yaparak-yaşayarak akılda kalıcı şekilde öğretir.