Ana sayfa > Eğitim > Türkçe ve Diksiyon Eğitimi

Türkçe ve Diksiyon Eğitimi
Türkçe ve Diksiyon Eğitimi

Okul öncesi eğitimde kazandırılması gereken önemli alanlardan birisi de dili doğru tanıma ve etkili kullanma becerisidir. Türkçe etkinlikler ile  çocukların dil gelişimini desteklemenin yanı sıra, kurallara uygun biçimlerde kendi duygu ile düşüncelerini ifade etme becerisini kazandırır. Bu sayede çocuklar duygu ve düşüncelerini jest ve mimiklerle destekleyebilmekte, öz saygısını geliştirmekte ve toplumda değer görmektedir. Bu bilgiler ışığında kurumumuzda toplumun en önemli kültürel varlığı olan dili en güzel ve doğru şekilde kullanmaya yönelik eğitim verilir.